فواصل زمانی وسایل نقلیه همگانی وین بیشتر می شود

از آنجایی که پرسنل کافی وجود ندارد، فواصل در چندین خط بیشتر می شود تا خرابی های کمتری وجود داشته باشد. در عین حال، باید خدمات رانندگی باید جذاب تر شود. جوانانی که به این شعل علاقه نشان می دهند اغلب به دلیل کمبود صلاحیت قبول می خورند.

تراموای بعدی 45 دقیقه دیگر است؟

تصاویری با چنین تبلیغاتی در هفته های اخیر به طور فزاینده ای در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است. این بیش از تصور انتخابی است که زمان انتظار برای تراموا و اتوبوس به طور قابل توجهی طولانی تر شده است و برخی لغو می شوند.

ترجمه خبر روزنامه پرسه اتریش

 فواصل زمانی وسایل نقلیه همگانی وین بیشتر می شود

ارسال اخبار جالب

اخبار

در فیس بوک ما را همراهی کنید

نیازمندیهای ایرانیان اتریش