50 یورو کوپن زبان فراگیری زبان آلمانی

کوپن زبان آلمانی به ارزش 150 یورو

افرادی که به تازگی به وین مهاجرت کرده اند از شهر وین کوپن زبان آلمانی دریافت می کنند.

کوپن به ارزش 150 یورو پشتیبانی برای یادگیری زبان آلمانی است و می توان آن را در ارائه دهندگان دوره های معتبر آلمانی استفاده کرد.

می توانید کوپن را طی یک مشاوره رایگان سایت شهر وین دریافت کنید

(کوچینگ استارت آپی).

شهر وین – ادغام و تنوع*

*Stadt Wien – Integration und Diversität

Dresdnerstrasse 91
1200 وین

یک قرار آنلاین در لینک رزرو کنید: 

mein.wien.gv.at/

Termin online buchen

منبع:خبر از سایت شهر وین دریافت و ترجمه شده است و سایت ایرانیان اتریش پاسخگوی آن نیست.

شهر وین – ادغام و تنوع (MA 17)

150 یورو کوپن زبان فراگیری زبان آلمانی