گالری عکس کنسرت شهرام شب پره

عکسهایی از کنسرت و مصاحبه با هنرمند بی همتا، شهرام شب پره همراه با ویدیوی بخشهایی از کنسرت و گفتگو با میهمانان

چرا این هنرمند چایگاه خود را طی 50 سال گذشته بدون مطبوعات بزرگ حفظ کرده است و پیام شهرام به ایرانیان در اتریش و بقیه نقاط جهان.
مصاحبه با هموطنانی که در کنسرت شهرام شب پره در وین شرکت داشتند و نظرخواهی از میهمانان این کنسرت.

مصاحبه با شهرام شب پره: فرزانه عمادی و مصاحبه با میهمانان: ایمان جویا

ویدیوی این برنامه را در پایین صفحه ببینید.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden