گالری عکس مرتضی توکلی

گفتگو با مجله ایرانی

عکسهایی از گفتگو/مصاحبه با هنرمند ایرانی-اتریشی، مرتضی توکلی، بازیگر فیلم، تاتر و سریالهای تلویزیونی در اتریش

گفتگو/مصاحبه با هنرمند ایرانی-اتریشی، مرتضی توکلی

در یک روز بسیار گرم تابستان مرتضی توکلی پس از پذیرفتن بسیار ساده از دعوت گفتگو برای مجله چاپی ایرانی سال 2015 به سادگی و بسیار سروقت آمد.

او که در سریال تلویزیونی و همزمان در فیلم بازی می کرد نه از تیراژ مجله پرسید و نه مرا چند ساعتی در آن روز داغ چشم براه  گذاشت.

از نوشیدنی های آماده یک لیوان آب برداشت و آماده بود.

در پایان نمایش عکسها ودیویی از ایشان را می توانید بینید.

گالری عکس مرتضی توکلی

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden