پشتیبانی اولیه از افرادی که حق پناهندگی دارند

 و کسانی که مستحق حمایت فرعی هستند

افراد دارای حق پناهندگی و خانواده ها و همچنین افرادی که مستحق حمایت فرعی هستند  از سرف اینتر فکت وینا* به زبان های متعددی پشتیبانی شده و حداکثر به مدت 2 سال همراهی می شوند.

جلسات مشاوره شخصی و  جهت گیری در مورد تمام چالش های زندگی روزمره را ارائه می دهد و شما را در شروع خوبی در زندگی در وطن جدیدتان پشتیبانی می کند:

  • مبانی تأمین معیشت (حداقل درآمد، کمک هزینه عائله مندی و …)
  • جستجوی آپارتمان
  • یادگیری آلمانی و فرصت هایی برای آموزش و پرورش
  • جستجوی شغل مناسب (مسائل قانون کار و …)
  • مکان های مدرسه یا مهدکودک
  • آموزش جوانان پس از مدرسه اجباری
  • مراقبت های بهداشتی
  • مشکلات حقوقی خانواده (طلاق، جدایی، حضانت و …)
  • مسائل مربوط به جنسیت

حمایت اولیه Interface Vienna از افرادی که مستحق پناهندگی و حمایت فرعی هستند توسط دپارتمان ادغام و تنوع (MA 17)، امور اجتماعی، دپارتمان حقوق اجتماعی و بهداشت (MA 40) و صندوق اجتماعی وین (FSW) تامین می شود.

*Interface Vienna

توجه: این من ترجمه شده از مقاله شهرداری وین برای کمک به هم میهنان بوده و مترجم هیچگونه مسولیتی در این مورد ندارد.

متن اصلی را می توانید در لینک زیر به آلمانی بخوانید:
iranaustria.at

پشتیبانی اولیه از افرادی که حق پناهندگی دارند