هفت سین ریشه دار ایرانی

هفت سین به باور زرتشتیان بایستی از داده‌های گیاهی باشد و از گیاهان گرفته شده باشد. نام آن باید برگرفته از فرهنگ و گویش پارسی باشد. همچنین خوراکی نیز باشد و از واژه‌های ترکیبی نباشد. بنابراین بیشتر زرتشتیان بر خوان نوروزی خویش سیب، سبزه، سنجد، سماغ، سمنو، سرکه و سیر را برمی‌گزینند.

در زبان فارسی هیچ خوراکی دیگری که با سین شروع شود‌ وجود ندارد. بنابراین سنبل یا سکه که ریشه فارسی هم ندارند جزو هفت سین نیست و برای زیبایی یا نماد ثروت در سفره میگذارند.

هفت سین عبارت است از
سیب
سیر
سرکه
سماق
سمنو
سنجد
و سبزه

همچنین:

در باور نیاکان ایرانیان، انسان در نوروز آفریده شده است و بهار فصل زایش و رویش است. بنابراین هرآنچه که نماد و نشان‌دهنده عشق، باروری و زایش، نعمت، برکت و شادی است بر سفره نوروزی زرتشتیان دیده می‌شود:

رنگ سبز سفره نوروزی: نماد تازه شدن زندگی در آغاز فصل بهار

شمعدان یا لاله روشن: نماد فروغ اهورایی و یادآور پویایی روشنایی دل

آئینه و گلابدان: آینه نماد روشنایی و گلاب گسترش دهنده بوی خوش و وسیله شادباش‌گویی میزبان به مهمانان

کله قند سبز: نشان سبزبختی و شیرین‌کامی در سال پیش رو

انار: نماد دانه‌های بی‌شمار و نعمت فراوان که چرخش آن در کاسه آب و آویشن نشان از گردش روزگار

تخم مرغ رنگین: نشان باروری و رنگی بودن آن نشان از رنگارنگی لحظه‌های زندگی

نان پنیر و سبزی: نشان برکت، روزی و خوراک پیشکشی خداوند

نخ سبز و سوزن: نشان از پیوستگی مهر و پیوند دوستی

شیرینی و نقل: نماد شیرین کامی و نشانی از برکت شادی خوشبختی و تندرستی درسال نو

منبع : اسناد آتشکده زرتشتیان یزد

عکسهای زیبایی از آتشکده یزد

هفت سین ریشه دار ایرانی