نظام درمانی و بهداشتی در وین 2023

اگر احساس کسالت میکنید

در صورتی که احساس بیماری میکنید، به مطب یک پزشک عمومی/ پزشک خانواده* مراجعه کنید. برای کودکان، پزشک متخصص کودکان** وجود دارد.

*Praxis für Allgemeinmedizin

**Kinderärzt*innen

اگر به صورت ناگهانی درد شدیدی احساس میکنید، با شماره تلفن 1450 برای مشاوره درمانی تماس بگیرید. به شما توضیح داده خواهد شد که با چه کسی بهتر است تماس بگیرید.

در صورت وقوع تصادم، تنگی نفس، بیهوشی و یا مخاطره زندگی با آمبولانس شهر وین با شماره تلفن 144 تماس بگیرید.

اگر بدون نیاز پزشکی با آمبولانس تماس بگیرید، باید هزینه آن را خود پرداخت کنید.

کدام پزشک به زبان شما صحبت میکند؟

در وین پزشکان بسیاری به زبان های مختلف از جمله فارسی صحبت میکنند که لیست پزشکان ایرانی و فارسی زبان را میتوانید در منوی همین سایت در بخش نیازمندیها ببینید.

بیمه درمانی*

*Krankenversicherung

هر کسی که در وین / اتریش زندگی میکند، نیاز به بیمه درمانی دارد.

برای کارگران، پناهجویان، بازنشستگان و صاحبان مشاغل آزاد بیمه اجباری وجود دارد.

کسانی که بیمه اجباری نداشته و امکان بیمه شدن با خویشاوندان* ندارند (مانند دانشجویان و یا صاحبان مشاغل با درآمد ناچیز)، میتوانند خود را تحت پوشش بیمه اختیاری** قرار دهند. شما درخواست آن را میدهید و حق بیمه را ماهانه پرداخت میکنید.
خویشاوندان میتوانند درخواست هم بیمه شدن ** دهند. در برخی موارد باید حق بیمه اضافه ای پرداخت شود.

*Mitversicherung

**freiwillige Selbstversicherung

تمام کسانی که تحت پوشش بیمه درمانی می باشند، در بیشتر مواقع ویزیت پزشک پرداخت نمیکنند. کارگران و کارمندان در صندوق بیمه درمانی اتریش تحت پوشش بیمه می باشند. صاحبان مشاغل آزاد تحت پوشش سازمان بیمه* اجتماعی مشاغل آزاد** میباشند.

*Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK)

**Sozialversicherung der Selbstständigen (SVS)

صندوق بیمه درمانی اتریش هزینه برخی خدامات درمانی را پرداخت نمیکند. ویزیت پزشک خصوصی را باید خود پرداخت کنید. صندوق بیمه درمانی اتریش تقریباً همیشه ویزیت پزشکان قراردادی را پرداخت میکند.

کارت هوشمند بیمه که ای کارت* خوانده می شود، چیست؟

*e-card

ای کارت، یک کارت هوشمند میباشد. روی کارت، نام و شماره بیمه اجتماعی شما درج شده است. این کارت نشان میدهد که شما تحت پوشش بیمه درمانی میباشید.

ای کارت را سازمان بیمه خودتان، پی از بیمه شدن، برای شما ارسال میکند. نوزادان خودبخود یک کارت به نام خود دریافت میکنند.

شما با ای کارت خود میتوانید به پزشک قرارداری بیمه مراجعه کنید. شما میتوانید از ای کارت برای معاینات پیشگیری و همچنین معاینات دفترچه بهداشتی مادر و فرزند به نام  پاس مادر و کودک*  استفاده کنید.

*Mutter-Kind-Pass

https://start.wien.gv.at/gesundheit-fa#video

اطلاعات بیشتر درسایت: gesundheit.gv.at

نظام درمانی و بهداشتی در وین 2023

ویدیو در باره سیستم نظام درمانی و بهداشتی در وین به زبان آلمانی

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden