شب طولانی بازارهای روز وین

در طول “شب طولانی بازارهای وین”، بسیاری از بازارهای وین ساعات کاری طولانی و برنامه نمایشی ارائه می دهند.

تعداد زیادی از هنرمندان و نمایش های مختلف به این رویداد جذابیتی می بخشد که بازدیدکنندگان را تشویق به قدم زدن در اطراف می کند و همچنین علاقه مندان جدید را جذب می کند.

بیش از 100 نمایش دیدنی و اجرا توسط هنرمندان مختلف برای این رویداد در 1 سپتامبر برنامه ریزی شده است. علاوه بر این، موزه اداری بازار در فلوریددورف در طول شب طولانی بازارها قابل دسترسی است و ورود رایگان را ارائه می دهد.

“شب طولانی بازارهای وین” برای دومین بار در روز جمعه 1 سپتامبر 2023 برگزار می شود. غرفه های بازار تا ساعت 23 در تمامی بازارهای شرکت کننده دایر خواهند بود.

تجربه خرید گسترده با یک برنامه رنگارنگ تنظیم شده است: اجراهای مختلف هنرمندان و نمایش های مختلف به رویداد خال و هوای ویژه ای می بخشد.

بازدیدکنندگان می توانند منتظر محیطی دلپذیر باشند که آنها را تشویق به قدم زدن و معطلی کند. “شب طولانی بازارهای وین” توسط دفتر بازار و سخنگویان بازار برای بازارهای ثابت برگزار می شود.

امسال 17 بازار شاخه ای وجود دارند.

مکان های جدید به طور مداوم اضافه می شوند. در این صفحه از پیشنهاد و برنامه فعلی مطلع خواهید شد.

شب طولانی بازارهای روز وین

منطقه 2: Karmelitermarkt, Volkertmarkt, Vorgartenmarkt

منطقه 3: Rochusmarkt

6 منطقه : Naschmarkt

10 منطقه : Viktor-Adler-Markt

12 منطقه : Meidlinger Markt

15 منطقه : Meiselmarkt, Schwendermarkt

16 منطقه : Brunnenmarkt

18 منطقه : Johann-Nepomuk-Vogl-Markt, Kutschkermarkt, Gersthofer Markt

19 منطقه : Sonnbergmarkt, Nußdorfer Markt

20 منطقه : Hannovermarkt

21 منطقه : Floridsdorfer Markt

داده های بیشتر در سایت شهرداری وین

شب طولانی بازارهای روز وین