سازمانهای حقوق بشر در اتریش

چه سازمان هایی در اتریش وجود دارد؟

سازمان‌های غیرانتفاعی متعددی در اتریش وجود دارند که به کمک‌های مالی وابسته هستند یا فرصتی برای کار داوطلبانه ارائه می‌دهند. برای سهولت در دریافت یک نمای کلی، ما لیست زیر (غیر جامع) از پیوندها را گردآوری کرده ایم:

سازمانهای حقوق بشر در اتریش

اس او اس میت منشن

تلفن: +43 1 524 99 00
فکس: +43 1 524 99 00 9
ایمیل: info@sos-mitmensch.at
سایت: www.sosmitmensch.at
آدرس :1070 Wien, Postfach 220

SOS Mitmenschen

موسسه حقوق بشر لودویگ بولتزمن

تلفن: +43 1 4277 27420
فکس: + 43 1 4277 27429
gmr.office@univie.ac.at
سایت: gmr.lbg.ac.at
Freyung 6 (Schottenhof)
1010 Wien, 1. Hof, Stiege II

موسسه حقوق بشر لودویگ بولتزمنموسسه حقوق بشر لودویگ بولتزمن

عفو بین الملل اتریش

تلفن: +43 1 78008-0
فکس: +43 1 78008-44
ایمیل: info@amnesty.at
سایت: www.amnesty.at
آدرس: A-1150 Wien, Moeringgasse 10

شمع

کاریتاس اتریش

تلفن: 0043148831-400
ایمیل: office@caritas-austria.at
سایت: www.caritas.at
آدرس: A-1160 Wien, Albrechtskreithgasse 19-21

Hermesvilla  ویلای هرمس