توران و آذر، ایران و فیروز و دلبر یوزهای ایران با ویدیو

نطقۀ حفاظت شده یا ذخیره گاه زیست‌کره توران در استان سمنان، در سال ۱۳۵۱ با عنوان «منطقه حفاظت شده» معرفی و در سال ۱۳۵۵ مرکز آن به پناهگاه حیات وحش ارتقا یافت. در همان زمان از سوی یونسکو به عنوان «ذخیره گاه زیست‌کره» معرفی شد. اکنون در این منطقۀ حفاظت شده، علاوه بر ۲۰ گونۀ جانوری مختلف، «یوزپلنگ آسیایی» به عنوان یکی از مهمترین گونه‌های جانوری نگهداری می‌شود. فیروز، ایران و دلبر از گذشته در این سایت نگه‌داری می‌شدند، از اواخر بهمن ماه آذر و توران، دو توله یوزپلنگ جدید که آذرماه سالجاری توسط چوپانی در منطقه پیدا شده بودند نیز به این سایت منتقل شدند

ویدیو از فلات ایران در توییتر

توران و آذر، ایران و فیروز و دلبر یوزهای ایران با ویدیو

از توییتر صفحه فلات ایران