آموزش و آزمون‌های تمرینی آلمانی آنلاین

برای مهاجرین و پناهندگان

توجه

آزمون‌های تمرینی آنلاین به شما برای کسب آمادگی کمک می‌کنند. برای آزمون، مستقیما در این آدرس ثبت‌نام کنید موسسه مورد انتخاب شما.

این لینک سایت آزمون‌های تمرینی آنلاین می باشد:

sprachportal.integrationsfonds.at

صندوق هم‌آمیزی (انتگراسیون*) لیست آزمون ها:

 • A1 – Online Übungstest
 • A2 – Online Übungstest
 • DTÖ (A2/B1)- Online Übungstest
 • B2 – ÖIF – Online Übungstest
 • A1 – Online Übungstest
 • A2 – Online Übungstest
 • DTÖ (A2/B1)- Online Übungstest
 • B2 – ÖIF – Online Übungstest

آزمون‌های تمرینی آنلاین، آزمون‌های نمونه با پاسخ در لینک زیر:

sprachportal.integrationsfonds.at

آزمون‌های نمونه برای دانلود

 • A1 – مناسب برای اتریش
 • A2 – مناسب برای اتریش
 • A2/إ1 – مناسب برای اتریش
 • B2 – مناسب برای اتریش
 • C1 – مناسب برای اتریش

آزمون نمونه و برگه پاسخ را  در لینک زیر چاپ کنید. آزمون نمونه را مطالعه کنید و پاسخ‌های خود را در برگه پاسخ‌ بنویسید. برای بخش گوش دادن، فایل صوتی را پخش کنید.

sprachportal.integrationsfonds.at

مطالب آموزشی یا آمادگی برای آزمون در لینک زیر:

مطالب آموزشی یا آمادگی برای آزمون

برای اطلاعات بیشتر، به لینک زیر مراجعه کرده و استان و شهر خود کلیک کرده مستقیما با موسسه آنجا تماس بگیرید.

sprachportal.integrationsfonds.at

آموزش و آزمون‌های تمرینی آلمانی آنلاین

صندوق هم‌آمیزی (انتگراسیون*) اتریش

اطلاعات بیشت در: www.integrationsfonds.at

ارسال اخبار مفید

اخبار

نیازمندیهای ایرانیان اتریش

در فیس بوک ما را همراهی کنید