آزمایش آژیر هشدار-دفاع غیرنظامی اتریش

آژیر آزمایش دفاع غیرنظامی در 7 اکتبر 2023 در سراسر اتریش انجام می شود. این یک تمرین منظم برای آزمایش آژیرهای نصب شده در سراسر کشور است.

 • زنگ تست دفاع غیرنظامی چیست؟
  زنگ تست دفاع غیرنظامی بخش مهمی از دفاع غیرنظامی اتریش است. برای بررسی سیستم های هشدار در مواقع اضطراری و اطمینان از عملکرد صحیح آنها استفاده می شود. آژیرها با استفاده از سیگنال‌های مختلفی که موقعیت‌های خطرناک را نشان می‌دهند، آزمایش می‌شوند.
 • معنی و هدف زنگ تست
  هشدار تست به مقامات و خدمات اضطراری این امکان را می دهد که سیستم های هشدار را بررسی کرده و در صورت لزوم اصلاحاتی را انجام دهند. همچنین برای افزایش آگاهی عمومی در مورد سناریوهای احتمالی فاجعه و ارائه اطلاعات در مورد اقداماتی که باید در مواقع اضطراری انجام شود، خدمت می کند.
 • اطلاعاتی در مورد تمرین آژیر آینده
  هشدار آزمایشی دفاع غیرنظامی در 7 اکتبر 2023 از ساعت 12:00 ظهر آغاز می شود.
  آژیرها سپس سیگنال “Siren Probe” را منتشر می کنند که شامل یک آژیر یک دقیقه ای بالا و پایین است. این سیگنال برای بررسی عملکرد آژیرها و اعلام هشدار آزمایش قریب الوقوع استفاده می شود.مهم است که مردم در هنگام زنگ تست آرامش خود را حفظ کنند و رفتار خود را در مواقع اضطراری بررسی کنند.
  اطلاعات بیشتر در مورد هشدار تست دفاع غیرنظامی را می توانید در وب سایت وزارت کشور فدرال اتریش بیابید.

سیستم هشدار و اعلام خطر در اتریش

1. ساختار و کارکرد سیستم هشدار و اخطار در اتریش

کشور بر خلاف یک سیستم هشدار و اخطار منظم و موثر برخوردار است که حفاظت از جمعیت در مواقع اضطراری و خطر را تضمین می کند. این سیستم شامل یک شبکه از زنگ های حفاظت ملی است که به طور استراتژیک در سراسر اتریش پخش شده اند.

این زنگ های حفاظت ملی به عنوان وسیله ای برای هشدار در مواقع مختلف اضطراری مانند حوادث طبیعی، حوادث صنعتی یا حملات تروریستی عمل می کند. آنها می توانند هم سیگنال های هشدار صوتی و هم سیگنال های هشدار کلامی ارائه دهند تا جمعیت را از خطر نزدیک به آگاه سازند.

2. تعداد و مکان‌های سیرن‌های مدنی در اتریش

اتریش دارای چندین هزار آژیر مدنی است که در شهرها، بخش‌ها و مناطق روستایی نصب شده‌اند. تعداد دقیق و مکان‌های آژیر بستگی به منطقه و چگالی جمعیت دارد

آژیر ها به گونه‌ای قرار گرفته‌اند که بیشترین پوشش را ارائه دهند و امکان شنیدن صدای هشدار را به صورت روشن و واضح فراهم کنند. آن‌ها بخشی از سیستم هشدار سراسری هستند تا اطلاعات را به سرعت و با کارایی به جمعیت ارائه دهند.

3. مسئولیت‌ها و فعال‌سازی هشدارها

مسئولیت سیستم هشدار و آلارم در دست وزارت کشور فدرال است که به همراه دولت‌های استانی کار می‌کند. هشدار و فعال‌سازی سیرن‌ها از طریق مرکز هشدار فدرال انجام می‌شود.

در صورت بروز اضطراری یا وقوع خطر، هشدارها توسط یک مرکز مرکزی فعال می‌شوند و به دستگاه‌های منطقه‌ای مربوطه ارسال می‌شوند. سپس این اقدامات به سیرن‌های حفاظت مدنی اعلام می‌شود تا جمعیت را هشدار دهند و اقدامات حفاظتی را آغاز کنند.

سیستم هشدار و آلارم در اتریش یک بخش مهم از حفاظت مدنی است و به منظور هشدار به موقع به جمعیت و ایمن کردن آن‌ها عمل می‌کند. این سامانه به طور قابل توجهی به امنیت و حفاظت از مردم در مواقع اضطراری و خطر کمک می‌کند.

آزمایش آژیر هشدار-دفاع غیرنظامی اتریش

اطلاعات بیشتر و سرچشمه ها: iraniaustria.at