کوپن زبان فراگیری زبان آلمانی

کمک مالی مکیسترات وین برای یادگیری زبان آلمانی در وین

آشنایی پایه به زبان آلمانی از پیش شرط های زندگی و کار در اتریش میباشد. زبان آلمانی برای شما در برخورد با کارفرما، مراجع دولتی و پرسنل پزشکی مفید بوده و به شما کمک میکند که بتوانید فرزندان خود را در حین تحصیل در اتریش حمایت کنید.

ما به شما کمک میکنیم تا دوره آموزش زبان آلمانی مناسبی را پیدا کرده و هزینه آن را تامین کنید.

برای مشاوره شخصی رایگان Startcoaching به زبان مادری خود تعیین وفت کرده و کوپن زبان شهر وین به ارزش 150 یورو دریافت کنید.

برای تعیین وقت قبلی با شماره تلفن 431905003601+ تماس بگیرید.

شما اینجا دوره های زبان آلمانی از موسساتی که مورد تایید شهرداری وین میباشند، پیدا میکنید.

در این موسسات، شما می توانید از کوپن های زبان شهر وین به ارزش 150 یورو استفاده کنید.

دوره زبان آلمانی پیدا کنید

کوپن های زبان شهر وین

کوپن های زبان شهر وین به چه کسانی تعلق می گیرد؟

کوپن زبان شهر وین، کمک مالی یک مرتبه برای اشخاص ذیل میباشد که در دو سال گذشته به تازگی به وین مهاجرت کرده اند:

کسانی که از کشورهای ثالث با اجازه اقامت ذیل میباشند:

  •  کارت سرخ-سفید-سرخ بعلاوه
  • کارت سرخ-سفید-سرخ
  • اجازه اقامت
  • خویشاوندان
  • کارت آبی اتحادیه اروپا
  • ماده 50 قرارداد اتحادیه اروپا (برکسیت)
  •  کارت اقامت خویشاوندان کشورهای ثالث کسانی که از کشورهای ایسلند، لیختن اشتاین، نروژ یا سوئیس می باشند
  •  کسانی که از کشورهای اتحادیه اروپا، ایسلند، لیختن اشتاین، نروژ یا سوئیس می باشند

کجا می توان کوپن های زبان شهر وین را دریافت کرد؟

در وقت مشاوره رایگان خود Startcoaching. شهرداری وین به شهروندان جدید در وین گفتگوهای مشاورتی انفرادی به بیش از 20 زبان عرضه میکند.

برای تعیین وقت قبلی با شماره تلفن 431905003601+ تماس بگیرید.

در کجا می توان از کوپن های زبان شهر وین استفاده کرد؟

در موسسات زبان که مورد تایید اداره ادغام و تنوع شهرداری وین می باشند
برای کلاس های زبان در سطوح A1، A2 و B1 با حداقل 80 واحد آموزشی در هر دوره

دیگر کمک های مالی برای دوره های زبان آلمانی

کوپن صندوق ادغام اتریش: کوپن صندوق ادغام اتریش Österreichischen Integrationsfonds را از اداره مهاجرت و تابعیت Einwanderung und Staatsbürgerschaft در زمان مراجعه برای گرفتن اولین اجازه اقامت خود دریافت خواهید کرد. کوپن به تمام کسانی تعلق می گیرد که موظف به اجرای تعهدنامه ادغام Integrationsvereinbarung میباشند.

کوپن آموزش اتاق کارگران AK-Bildungsgutschein را میتوان یک بار در سال برای ادامه آموزش (مثلاً برای دوره زبان آلمانی) مورد استفاده قرار داد. پیش شرط دریافت آن، عضویت در اتاق کارگران میباشد. کوپن آموزشی را با تماس تلفنی و یا فرم آنلاین از اتاق کارگران درخواست کنید.

صندوق کمک waff: صندوق حمایت از کاربران وین Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds (waff) کمک های مالی برای آموزش و ادامه آموزش ارائه میکند. در مشاوره با تعیین وقت قبلی میتوانید اطلاعات لازم برای کمک به فراگیری زبان آلمانی را دریافت کنید.

اطلاعات بیشتر در لینک زیر

wien.gv.at

ارسال مقاله
نیازندیهای ایرانیان اتریش