وجود جشن‌های بزرگ دلیل عظمت تمدن ایران باستان

شب یلدا شد و میلاد خوش ایزد مهر
زایش نور از این ظلمت تاریک سپهر

شب یلدا شد و بر سفره دل باده عشق
رخ معشوقه و مدهوشی دلداده عشق

یکی از دلایل عظمت تمدن ایران باستان وجود جشن‌های بزرگ ملی است که نظیر آنها را در میان ملت‌های دیگر کمتر می‌توان یافت

وجود جشن‌های بزرگ دلیل عظمت تمدن ایران باستان

تندیس میترا یا مهر که پیکان‌های نوری همچون خورشید از سر او در همه سمت‌ها پراکنده شده، شاخه‌ای از گیاهان به نام «برسم» را در دست گرفته است و بر روی گل نیلوفری ایستاده است.

جشن نتیجه آسایش و به عبارت دیگر حُسنِ تدبیر در امور اجتماعی و فردی و در نتیجه نشانه بزرگی کمالِ تمدنِ یک قوم است، بنابراین اگر هیچ‌گونه دلیلی برای نمایاندن کمال معنوی و مادی ایران باستان در میان نبود، همین یک دلیل می‌توانست ما را به حقایق انکار‌ناپذیری راهنمایی کند، زیرا بسیار واضح است که تا اندیشه آدمی از بند سختی‌های زندگی نرهد و دل را خلوتگاهِ مهر و آسایش نیابد، هیچ‌گاه نوشخندی بر لب نتواند داشت، و دست‌افشانی و پای‌کوبی که مظهرِ بارز شادمانی و نشاط است، از سرور وی حکایت نخواهد کرد، و جشن وصالی چنانکه سعدی گفت، علی رغم دشمن تنگدستی و سختی فراهم نخواهد گشت.

امشب به راستی شبِ ما روزِ روشن است
عیدِ وصالِ دوست علی رغم دشمن است

در آیین زرتشت و میان ایرانیان قدیم بیش از همه مذاهب و ملل به جشن‌ها توجه شده است و از میان این جشن‌ها برخی تنها مذهبی و برخی هم مذهبی و هم ملی بوده‌اند.

ابراهیم پورداوود، مجله ایرانشناسی، نشریه دوم، بهمن ۱۳۲۴ خورشیدی

#شب_یلدا
#شب_چله

جشن های ایرانی

وجود جشن‌های بزرگ دلیل عظمت تمدن ایران باستان