همراهی رایگان برای تازه رسیده ها به وین

تازه به وین آمده اید؟

خوش آمدید!

استارت وین  در خدمت شماست!

ما کی هستیم

به عنوان شهروندان جدید به وین، استارت وین طریق برنامه رایگان استاریت وین شما را همراهی میکند.

گفتگوهای مشاورتی انفرادی (استارت کوچینگ) و
برنامه های اطلاعات در موضوعات مختلف (ماژول اطلاعات)

به شما کمک میکنند که هر چه زودتر در وین راهیابی کنید.

برنامه های استارت به بیش از 20 زبان عرضه میشود.

کاری که ما انجام می دهیم

“استارت کوچینگ”  مشاوره برای شروعی موفق در وین

در وقت گفتگوی رایگان، سوالات خود را به زبان مادری خود مطرح کنید
اطلاعات راجع به یافتن مسکن، قراردادهای کار، انتخاب مدرسه، تعهدنامه ادغام و دیگر موارد

کمک شخصی برای پیدا کردن دوره آموزش زبان آلمانی مناسب

00431905003601

وقت قبلی انتخاب کنید

برنامه های اطلاعاتی – سخنرانی هایی برای راهیابی شما در وین

سخنرانی های رایگان متخصصین
موضوعات: قوانین اقامت، کار، آموزش، سلامتی، مسکن، همزیستی
سخنزانی ها به بیش از 20 زبان

وقت قبلی انتخاب کنید

فراگیری زبان آلمانی

دوره های زبان آلمانی موسسات ذیل به تایید شهرداری وین رسیده اند.
در این موسسات، شما می توانید از کوپن های زبان شهر وین کوپن های کمکی یادگیری زبان آلمانی، به ارزش 150 یورو استفاده کنید.

دوره های زبان آلمانی

اطلاعات بیشتر در: start.wien.gv.at

همراهی رایگان برای تازه رسیده ها به وین