مسیر جشن خیابانی ژانویه در وین

شرکت رایگان در این جشن ها با خوش گذرانی، نوشیدن و رقص پایکوبی مجاز می باشد.

مسیر شب سال نو در وین یک رویداد سنتی است که در 31 دسامبر برگزار می شود و بازدیدکنندگان می توانند شاهد برنامه های متنوع باشند.

با توجه به تغییر شرایط هر سال، بهتر است اطلاعات به روز در مورد برنامه، مکان های دقیق و زمان شروع رویدادها را مستقیماً از وب سایت رسمی شهر وین که در پایان همین نوشتار می باشد یا از طریق مراکز اطلاع رسانی گردشگری محلی دریافت کنید.

در آنج فعالیت های مختلف، موسیقی زنده، خوراکی و آتش بازی در نیمه شب را خواهید دید.

جشن های شب ژانویه خیابانی در وین رایگان می باشند.

در اینجا توجه شما را به جند نکته مهم جلب می کنیم.

موارد ممنوعه:

تمامی سلاح ها و اشیایی که می توان از آنها به عنوان سلاح استفاده کرد در سایت رویداد ممنوع است.

این شامل، در میان چیزهای دیگر، چوب، میله، مواد خطرناک، اشیاء آتش سوزی از همه نوع، مایعات قابل اشتعال، قوطی، بطری های شیشه ای، بطری های PET است.

همچنین همراه داشتن مشروبات الکلی و همچنین مسکرات و مواد اعتیادآور ممنوع است. افرادی که اینها را حمل می کنند از دسترسی به محل محروم خواهند شد.

همچنین همراه داشتن مواد تبلیغاتی نژادپرستانه، بیگانه هراسی، ناسیونال سوسیالیست، جنسیتی یا سیاسی و همچنین هرگونه اقلام تبلیغاتی (تجاری، سیاسی، مذهبی) ممنوع است.

کالسکه در منطقه Stephansplatz، Graben، Kärntnerstrasse از 31 دسامبر، 23، 22:00 تا 1، 24 ژانویه، 3:00 صبح و عموماً در جمعیت های پر تراکم ممنوع است.

کنترل:

در ورودی ها، و در محل های گردهمایی، ممکن است بررسی های امنیتی انجام شود که طی آن لباس ها و کیف ها از نظر موارد خطرناک و ممنوعه بررسی می شوند.

افرادی که وسایل ممنوعه حمل می کنند و همچنین افرادی که به شدت مست یا به طور قابل توجهی تحت تأثیر مواد مخدر هستند و خطری برای خود یا دیگران دارند، ممکن است از دسترسی به منطقه محروم شوند.

اطلاعات بیشتر و به روز شده را می توانید در سابت مربوز به این جشن ها که لینک آن در زیر می باشد، کسب کنید:

wienersilvesterpfad.at