مسکن در اتریش

شهر وین شما را صمیمانه به جلسه اطلاع رسانی رایگان “مسکن در اتریش” دعوت می کند.

در این جلسه شما اطلاعات مهمی را در رابطه با حقوق و تعهدات یک مستاجر، انواع مسکن و قرادداد، گواهی محل سکونت وتفکیک زباله بدست می آورید.

تاریخ: 10.09.2022

زمان: شروع 2 بعد از ظهر، لطفأ سر وقت حضور بیابید!

زبان: فارسی

مکان: Volkshochschule Favoriten, Arthaberplatz 18, 1100 Wien

مسکن در اتریش

Veranstaltung von Stadt Wien – Integration und Diversität رویداد توسط شهر وین – ادغام و تنوع

ارسال اخبار جالب

اخبار

در فیس بوک ما را همراهی کنید