رادیو ایرانی، رادیوی شما

تهیه کننده برنامه: فرزانه عمادی

گلواژه در فرايند كنش و واكنش بخش 2 آگوست 2023

گلواژه در فرايند كنش و واكنش بخش 2 آگوست 2023 گلواژه هادر فرايند كنش و واكنش با استاد جواد پارسای گل واژه ها در بین برخی از گروه های اجتماعی […]
گلواژه در فرايند كنش و واكنش بخش 2 آگوست 2023

جدیدترین برنامه رادیو ایرانی

۱۰ راز شگفت انگیز توت فرنگی‌های شیرین

استاد جواد پارسای

پروفسور جواد پارسای، پداگوگ و پژوهشگر موزه در وین و عضو کمیته های مختلف بین المللی است و مطالعات پرشماری در زمینه تاریخ فرهنگی ایران منتشر کرده است.

پخش رادیو ایرانی، رادیوی شما

گلواژه در فرايند كنش و واكنش بخش 2 آگوست 2023

برای شنیدن برنامه بر روی دگمه زیر کلیک کنید.

برنامه را باز کنید.

گلواژه در فرايند كنش و واكنش بخش 2 آگوست 2023

گلواژه هادر فرايند كنش و واكنش با استاد جواد پارسای

گل واژه ها در بین برخی از گروه های اجتماعی اندیشه و اندیشیدن را مهر می زنند و آن را دکمه نگه می دارند.

از یک گزارش از یک روستای آفریقایی چند گلواژه را برگزیده ام که برای مردم در حکم قانون طبیعت است.

 • دختری كه به مدرسه نرود، شخصيت سالم خودش را دارد.
 • زن بدون زينت، يک بطری خالي است.
 • پيامبر درس نخوانده بود، ولي ديني را بنيان گذاشت كه جهان را مسخركرد
 • دختر درس نخوانده نيز هوشمند است.
 • فرزند پسر درس ميوواند، تا بتواند بازرگاني كند.

در این روستای آفریقایی با اینکه مردمش مسلمان هستند بر این باورند که زن باید با مردانی چند بخوابد تا در گزینش شوهر خوب معیاری بهترین را داشته باشد و بدون آن گزینش ممکن نیست.

حتی کسانی که بی سواد به شمار می آیند یعنی خواندن و نوشتن بلد نیستند. شمار زیادی از گلواژه ها را از راه گفتاری آموخته  و در چنته خود اندوخته اند که در جای خود و به درستی به کار می گیرند.

نباید از نظر دور داشت که گلواژه های همانند در چند زبان، نباید از همدیگر گرفته شده باشند و با وجود یکسان بودن محتوا و موضوع ثابت شده است که مردم جدا از همدیگر به تولید گل واژه های یکسان در زبانهای گوناگون  پرداخته اند.

از محتوای گل واژه های هر زبان میتوان به موقعیت های طبیعی، اجتماعی، زندگی فردی و ویژگی های اخلاقی اجتماعی مردم می گفتار کننده با آن زبان پی برد.

فلسفه و راه زندگی

 • به نرمی برایت ز سوراخ مار
  که تندی و تیزی نیاید به کار
 • آنجا که اد اعتدال بود انقلاب نیست
 • آن چنان زی که به هر ذره رسانی پرتو
 • در شهر نی سواران باید سوار نی شد
 • آب میداند که آبادی کجاست
 • مرگ جهل است و زندگی دانش

ادامه این برنامه در بخش گفتاری

گلواژه در فرايند كنش و واكنش بخش 2 آگوست 2023

از پروژه های: