#رادیو_ایرانی را در سایت زیر گوش دهید:
radioirani.at

 خردورزی، بنیان فرهنگ ایرانی ست بخش 1
از سری برنامه های ویژه بازیابی فرهنگ زیبای ایرانی با سرنویس: خردورزی، بنیان فرهنگ ایرانی ست با استاد جواد پارسای 

#Radio_irani präsentiert: Die ursprüngliche iranische Kultur mit Prof. Parsay
Weisheit ist die Grundlage der iranischen Kultur Teil 1 auf: radioirani.at
چه روزی در اتریش روز مادر است؟
دومین یکشنبه ماه مه هر سال روز مادر نام می‌گیرد.
اطلاعات بیشتر در #سایت_ایرانیان_اتریش
irani.at
Muttertag in Österreich 2. Sonntag im Mai als Muttertag gefeiert werden.
Mehr info auf: iranische Community in Österreich
iraniaustria.at
#iran
ایران: ملتی که فقط کلاه روی سرش بیش از ۲۵۰۰ سال قدمت دارد. 
تصویر:
سرباز مادی/تخت‌جمشید
ستارخان
سردار اسعد
جوانی بختیاری
#mahsaamini
#iran
گشت گرداگرد مهر تابناک، ایران زمین
روز نو آمد و شد شادی برون زندر کمین
ای تو یزدان، ای تو گرداننده مهر و سپهر
 برترینش کن برایم این زمان و این زمین
به نام ایران و ایرانی، نوروز پیروز
#mahsaamini 
#iran 
شمارش معکوس تا نوروز ، مانند هر سال در سایت https://www.irani.at/
نوروز ۲۰ مارس ۲۰۲۳ ساعت ۲۲:۲۴:۲۷ 
Nowruz 2023 - Montag 20 März 2023 um 22:24:27
Nowruz persischer Neujahrs-Countdown auf https://de.irani.at/
پیام آوران نوروز 
عمو ﻓﯿﺮﻭﺯ که متاسفانه به غلط حاجی فیروز نامیده میشود ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﺗﺸﮑﺪﻩ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺁﺗﺶ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﻤﯽﮔﺬﺍﺷﺖ ﺁﺗﺶ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺑﺸﻮﺩ ﺭﻭﯼ ﺳﯿﺎﻩ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﻭﺩ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺁﺗﺶ ﺑﻮﺩ ﻧﻪ ﭼﯿﺰ ﺩﯾﮕﺮﯼ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﻭ ﮔﺪﺍﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺷﺘﺎﺏ ﻭ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﻭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺟﺎﺭ ﺯﺩﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺁﮔﺎﻩ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺎﺭ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ. ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻭ ﻧﻮﯾﺪ ﺑﺨﺶ ﺁﻣﺪﻥ ﺑﻬﺎﺭ ﺑﻮﺩ.
ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﮋﺩﮔﺎﻧﯽ ﻣﯿﺪﺍﺩﻧﺪ، ﺳﺮﺧﯽ ﻟﺒﺎﺱ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﯿﺘﺮﺍﯾﺴﻢ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺁﺗﺶ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﻗﺮﻣﺰ ﺩﺍﺷﺖﻣﯿﺘﺮﺍﯾﺴﻢ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺁﺗﺶ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﻗﺮﻣﺰ ﺩﺍﺷﺖ.
#IRAN
#mahsaamini
#iran
#iran
#mahsa_amini
#tomajsalehi 
#helmut_brandsrätter
#iran_austria
#HEROES_OF_THE_YEAR
#the_women_of_IRAN
#women_life_freedom 
#mahsaAmini 
#زن_زندگی_آزادی 
#ایران
#mahsaAmini
#mahsaAmini 
#nikashakarami 
#iran