آمار مهاجران و پناهندگان ایرانی اتریش

  • جمعیت ایرانیان و افغانستانی‌ها در اتریش چقدر است؟
  • آیا درخواست مهاجرت و پناهنده گی ایرانیان و افغانستانی‌ها در اتریش بیشتر شده؟
  • کدام کشور ها هزینه های بیشتر دارند
  • پناهنده گان کدام کشورها سخت تر کار پیدا می کنند؟
  • درصد پناهنده گی بانوان به مردان
  • آیا کودکان بدون همراه پناهنده گی می گیرند؟
  • آیا آمار ایرانیان و افغانستانی‌های بیکار و یا در آموزش نسبت به سایر کشور ها کمتر است؟

پاسخ به این پرسش ها را می توانید در این نوشتار بخوانید.

اعداد و داده‌های کنونی در مورد مهاجرت و ادغام

بولتن سرمایه گذاری ادغام اتریش*  دسترسی جامعی را به شاخص های مهم در زمینه مهاجرت و ادغام فراهم می‌کند. این بولتن داده‌هایی را در زمینه‌های مختلف نظیر پناهندگی، بیکاری، جمعیت، مسافرت و تابعیت بصورت قابل فهم ارائه می‌دهد.

مسائل پناهندگی:

در سال 2023 (تا ماه می 2023)، در مجموع 17،988 درخواست پناهندگی در اتریش ثبت شده است که از این تعداد، 3،836 نفر زن بودند. نسبت به سال قبل، می 2022 با 22،618 درخواست، کاهش را مشاهده می‌کنیم.

بزرگترین گروه‌های پناهجو/آنان با 4,843 درخواست پناهندگی از سوریه بودند، دنبال شده توسط افغانستان با 2,971 درخواست و مراکش با 2,690 درخواست.

در سال 2023، به مجموعاً 10،389 نفر پناهندگی یا حفاظت تکمیلی اعطا شد.

در 61% از موارد (6،359 نفر) به عنوان پناهنده قرار گرفتند، تقریباً 31% (3،259 نفر) حفاظت تکمیلی دریافت کردند و حدود 8% (771 نفر) عنوان اقامت انسان دوستانه را دریافت کردند.

سهم زنان در همه تصمیمات مثبت بالغ بر 31% بود. سوریه، افغانستان و سومالی سهم بیشتر از بقیه کشور ها بودند که که پناهندگی یا حفاظت تکمیلی دریافت کرده بودند.

درصد خارجی‌ها در جمعیت اتریش در 1 ژانویه 2023، 19 درصد بود. این عدد نشان می‌دهد که در طول سال‌های اخیر رشد مستمری داشته است، زیرا در سال 2010 درصد خارجی‌ها 10.6 بود.

اگر تابعیت شهروندان خارجی مقیم اتریش را تفکیک کنیم، آلمانی‌ها در 1 ژانویه 2023 با فاصله قابل توجه، بزرگترین گروه را تشکیل دادند. پس از آن هم به ترتیب رومانیایی ها، صرب ها، ترک های اتريش و کروات های اتريش قرار دارند.

بازار کار: در مـــــــئى۱۸۶۳ تعداد كل افراد بيكار شده يا در حال آموزش بودن عضو شده يك عضو بود. حدود 42% از آن‌ها خارجي بودند، كه بيش از نصف آن‌ها در وين سكونت داشتن.

بزرگترین گروه‌ها در بین خارجی‌های بیکار و در حال آموزش، شهروندان سوری، ترکی و صرب بودند.

حدود 39,000 نفر از افراد بیکار و در حال تحصیل در ماه می 2023 پناهندگان و افراد دارای حقوق حمایت فرعی بودند. تقریباً 20,500 نفر از این افراد در وین زندگی مي کردند.

در لیست زیر آمار  پناهنده گان از چند کشور که می تواند برای جامعه ایرانی در اتریش جالب باشد:

جمعیت در اتریش:

ایران: 16299

افغانستان: 47305

ترکیه: 119720

اوکراین: 79572

درخواست‌های پناهندگی بر حسب تابعیت:

ایران:

2022: 736 – 2023: 321

افغانستان:

2022: 25،038 – 2023: 2971

سوریه:

2022: 19،747 – 2023: 4823

اوکراین:

2023: 90110

خدمات پایه:

ایران:

2023: 727

اوکراین:

2023: 20305

افغانستان:

2023:2453

آمار مهاجران و پناهندگان ایرانی اتریش

اطلاعات بیشتر از سنجش را می توانید در لینکهای زیربخوانید:

Mehr auf: integrationsfonds.at

Mehr auf: statistik.at

برگردان فارسی بخشی از آمار اداره مربوطه و سازمان آمار اتریش

سایت ایرانیان اتریش هیچگونه مسئولیتی در برابر درست بودن اطلاعات موجود دراین گزارش‌ را ندارد.

اگر اطلاعاتی در این زمینه دارید برای ما بفرستید: تماس